Polscy sędziowie z  okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

życzą Polsce, polskim władzom  i wszystkich obywatelom

abyśmy, tak jak stanowi przepiękna preambuła naszej Konstytucji:

 

wspólnie troszczyli się o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,

 

czuli się równoprawnymi obywatelami Rzeczpospolitej,

zarówno ci wierzący w Boga, jak i nie podzielający tej wiary,

wszyscy równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski,

 

abyśmy zachowali wdzięczność dla naszych przodków za ich pracę,

za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami,

za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,

 

abyśmy umieli nawiązywać do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,

 

abyśmy  przekazali przyszłym pokoleniom

wszystko, co cenne z ponadtysiącletniego dorobku,

 

abyśmy czuli się związani więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,

byli świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,

pamiętali o gorzkich doświadczeniach z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,

 

abyśmy mieli zagwarantowane na zawsze prawa obywatelskie,

oraz rzetelnie i sprawnie działające instytucje publiczne

 

abyśmy w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,

wszyscy przestrzegali Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

jako prawa podstawowego dla państwa,

opartego na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości,

współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot

 

abyśmy dbali o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,

jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,

a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

 

POWODZENIA, POLSKO!

Redakcja: Krzysztof Kacprzak, Halina Kierska-Furmańczyk, Ewa Maciejewska, Rafał Maciejewski (admin) i Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

kontakt:   administrator(at)sedziowielodzcy.pl    (w miejsce (at) należy wpisać @)