Nowości - 3 lutego 2019 r.

Dodano 3.2.2019

 

W ostatnim tygodniu stycznia w sądach naszego okręgu odbyły się zebrania sędziów celem wyrażenia opinii w zakresie informacji prezesa o funkcjonowaniu sądu w poprzednim roku. W mniejszych sądach oraz w największym: Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia wynik głosowania nie odbiegał od wyników z lat poprzednich. W tym ostatnim: 43 sędziów wyraziło opinię pozytywną, a 3 wstrzymało się od głosu. Dużo krytyczniej funkcjonowanie swoich sądów ocenili sędziowie widzewscy: tylko 13 pozytywnie, 14 negatywnie, a 2 wstrzymało się od głosu. Z kolei w Sądzie Okręgowym w Łodzi: 13 głosów było pozytywnych, 29 negatywnych i 11 wstrzymujących się. Czym kierowali się sędziowie negatywnie opiniujący funkcjonowanie sądu? Przedstawiamy relację sędzi Ewy Maciejewskiej z zebrania w Sądzie Okręgowym w Łodzi w dniu 31 stycznia 2019 r. Dodatkowo w zakładce "Nasz Okręg" publikujemy dokumenty z podziałem czynności prezesa Michała Błońskiego za 2018 i 2019 rok. Na zebraniu najwięcej emocji wzbudziła bowiem właśnie kwestia specjalizacji prezesa w wyrokach łącznych. W tekście "Czy tylko wyroki łączne?" sędzia Tomasz Krawczyk komentuje te dokumenty w odniesieniu do sposobu działania Systemu Losowego Przydziału Spraw. Gdyby Pan Prezes Michał Błoński albo Przewodniczący XVIII Wydziału Karnego - Pan Sędzia Jarosław Leszczyński byli tym komentarzem nie usatysfakcjonowani i chcieli przedstawić swoją wersję tej dosyć bulwersującej sprawy, oczywiście zapraszamy do publikacji wyjaśnienia na łamach naszej strony.

Z innych spraw: sędzia Katarzyna -Zbudniewek odnosi się do ostrego komentarza Ministra Sprawiedliwości do nieprawomocnego, niekorzystnego dla ministra wyroku z powództwa byłej prezes sądu krakowskiego - Beaty Morawiec.

Jak co tydzień, przypominamy także o postulatach płacowych urzędników sądowych oraz opisujemy działania, które podejmują by zwrócić uwagę na ten zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu sądów problem. Piszemy też jak możemy ich w najbliższy czwartek wesprzeć.

Na "Blog polecamy!" sędzia Tomasz Krawczyk zajmuje się konkursem na wolne stanowiska sędziowskie w zupełnie innym okręgu - gliwickim - ale co do wyników łudząco przypominającym nasze łódzkie konkursy z 11 i 12 października 2018 r. Ciekawe, że do tej pory nasi kandydaci do sądu okręgowego nie otrzymali nawet uchwał KRS w swoich sprawach!

Publikujemy także poruszające opowiadanie przysłane przez czytelnika, które opisuje aktualne nastroje w prokuraturze. Lektura tego tekstu, zwłaszcza po uchwałach stowarzyszenia Lex Super Omnia, jest gorzkim dowodem na to, jak trudno być dzisiaj w Polsce niezależnym prokuratorem.

Zapraszamy do lektury

 

 

 

 

Redakcja: Krzysztof Kacprzak, Halina Kierska-Furmańczyk, Ewa Maciejewska, Rafał Maciejewski (admin) i Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

kontakt:   administrator(at)sedziowielodzcy.pl    (w miejsce (at) należy wpisać @)