Łódzkie podpisy na listach poparcia kandydatów do KRS

Dodano 16.2.2020

 

Listy poparcia kandydatów do nowego KRS stały się jawne. Dzięki temu można prześledzić strukturę poparcia dla poszczególnych kandydatów. Nie mamy łódzkich członków w aktualnie działającym KRS. Jednak kilka osób, z bardzo szeroko rozumianego łódzkiego środowiska, złożyło swoje podpisy na listach kandydatów z innych sądów.

Analizując z łódzkiego punktu widzenia reprezentatywność list poparcia kandydatów i nowego składu sędziowskiego w KRS dla poszczególnych środowisk sędziowskich, zacząć trzeba od określenia realiów. Nasze środowisko sędziowskie nie należy do małych. Sąd Apelacyjny w Łodzi jest jednym z jedenastu sądów apelacyjnych w Polsce. To miejsce służbowe dla ponad 40 sędziów. W obszarze właściwości tego sądu znajduje się pięć sądów okręgowych. Są to sądy w: Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu z łączną liczbą etatów sędziowskich wynoszącą w granicach 270. Na obszarze właściwości wymienionych sądów okręgowych działają 34 sądy rejonowe. W sądach rejonowych apelacji łódzkiej mamy około 615 sędziów. Na wszystkie szczeble apelacji łódzkiej przypada około 925 etatów sędziowskich.

Sędziowie z Łodzi nie tylko nie mają reprezentacji w nowym KRS, ale nie uczestniczyli też w akcji poparcia dla innych kandydatów. Było tylko 5 wyjątków od tej zasady. Swoje podpisy na liście lub listach złożyli sędziowie:

Karol Dałek, który formalnie przypisany jest do Sądu Okręgowego w Łodzi, ale nie orzeka w żadnym sądzie; od 1 czerwca 2001 roku pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości; poparł kandydaturę sędziego Macieja Mitery;

Ewa Degowska, która formalnie przypisana jest do Sądu Okręgowego w Płocku, ale nie orzeka w żadnym sądzie; od 1 lipca 2007 roku pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości; poparła kandydaturę sędziego Macieja Mitery;

Katarzyna Ceglarska–Piłat, która formalnie przypisana jest do Sądu Rejonowego w Skierniewicach, ale nie orzeka w żadnym sądzie; od 15 lutego 2006 roku pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości; poprała kandydatury sędziów: Jędrzeja Kondka, Damary Pawełczyk – Woickiej i Pawła Styrny;

Kamil Cichowski, który formalnie przypisany jest do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, ale nie orzeka w żadnym sądzie; od 15 października 2013 roku pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości; poparł kandydatury sędziów: Dariusza Drajewicza i Macieja Mitery;

Arleta Konieczna – sędzia Sądu Rejonowego w Kaliszu (aktualnie Sądu Okręgowego w Kaliszu); poparła kandydaturę sędziego Marka Jaskulskiego.

Trzeba uwypuklić okoliczność, że cztery pierwsze z wymieniowych wyżej osób są sędziami, którzy nie mogą orzekać z uwagi na to, że są służbowo podporządkowani Ministrowi Sprawiedliwości. Wynika to wprost z art. 77 § 2b. u.s.p., który stanowi, że sędzia nie może łączyć funkcji orzekania z pełnieniem czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Jest jeszcze sędzia Arleta Konieczna, piąta z osób związanych z apelacją łódzką, które podpisały się pod listami poparcia kandydatów do nowego KRS. W tym przypadku warto zwrócić uwagę na to, że w momencie udzielania poparcia osoba ta była sędzią sądu rejonowego. Obecnie jest już sędzią sądu okręgowego, a stanowisko uzyskała w procedurze prowadzonej przez neo – KRS. Na omawianych listach poparcia kandydatów są podpisy 60 sędziów, którzy uzyskali wskazanie nowego KRS w procedurach awansowych.

Opinia publiczna była informowana, że nowe zasady wyboru sędziów do KRS nakierowane są na zapewnienie lepszej reprezentacji różnych środowisk sędziowskich. Minister Sprawiedliwości mówił o konieczności rozbicia legendarnej SPÓŁDZIELNI. Łódzki przykład wskazuje na to, że w nowych rozwiązaniach właściwa reprezentacja różnych środowisk sędziowskich jest bardziej niż wątpliwa. Nowy system pozwala wykorzystywać poparcie osób zależnych zawodowo od Ministra Sprawiedliwości i beneficjentów aktualnych procedur awansu zawodowego. Tym bardziej uzasadnione i zrozumiałe są zastrzeżenia konstytucyjne do nowej procedury wyboru sędziów do KRS. Uniknięciu takich problemów służyć mają zapisy Konstytucji, które nie przewidują obsadzania sędziowskiej części KRS z jakimkolwiek udziałem polityków.

 

SSO Krzysztof Kacprzak

 

 

 

 

Redakcja: Krzysztof Kacprzak, Halina Kierska-Furmańczyk, Ewa Maciejewska, Rafał Maciejewski (admin) i Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

kontakt:   administrator(at)sedziowielodzcy.pl    (w miejsce (at) należy wpisać @)