UCHWAŁA ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI

Dodano 12.9.2019

 

UCHWAŁA

ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI

z dnia 12 września 2019 roku

 

W związku z ujawnieniem przez portal Onet.pl i inne media bulwersujących działań podejmowanych przez sędziów powiązanych z Ministerstwem Sprawiedliwości w celu dyskredytowania sędziów krytykujących tzw. reformę wymiaru sprawiedliwości, z wykorzystaniem plotek, poufnych informacji i wrażliwych danych osobowych, a także przy użyciu wulgarnego języka i mowy nienawiści

Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi

podziela głębokie zaniepokojenie, wyrażone już przez sędziów rejonowych naszego okręgu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w uchwałach zebrań sądów rejonowych: w Zgierzu oraz dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i dla Łodzi-Widzewa w Łodzi oraz apeluje o jak najszybsze, bezstronne i wszechstronne wyjaśnienie sprawy, a także o natychmiastowe odsunięcie sędziów uczestniczących w tym procederze, nie tylko od stanowisk urzędniczych  w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale także od orzekania oraz od funkcji w Krajowej Radzie Sądownictwa i w strukturach nowego sądownictwa dyscyplinarnego.

Jako samorząd zawodowy przyłączamy się nadto do postulatów stowarzyszeń sędziowskich o:

  1. powołanie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej niezależnej komisji śledczej, mającej na celu przeanalizowanie wskazanych powyżej zjawisk;
  2. wszczęcie postępowań wyjaśniających wobec sędziów zaangażowanych w sprawę przez właściwych rzeczowo i miejscowo rzeczników dyscyplinarnych;
  3. ponowne rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości od stanowiska Prokuratora Generalnego jako gwarancji rzeczywistej niezależności i bezstronności działania prokuratury, w tym w przedmiotowej sprawie;
  4. zatrzymanie wszystkich procedur konkursowych przed obecną Krajową Radą Sądownictwa do czasu powołania jej w sposób rzeczywiście zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadami Unii Europejskiej;
  5. wprowadzenie zasady zakazu łączenia funkcji urzędnika państwowego  z funkcją sędziego w ramach delegacji do pełnienia czynności administracyjnych, a w konsekwencji rezygnację przez urzędników państwowych z funkcji sędziego albo, w razie braku takiej rezygnacji, ich niezwłoczny powrót do orzekania na dotychczas zajmowanych stanowiskach w sądach;
  6. rezygnację ze stanowisk i funkcji w wymiarze sprawiedliwości otrzymanych ze względów pozamerytorycznych w wyniku reformy dokonanej przy użyciu metod sprzecznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, prawem międzynarodowym i zasadami państwa prawa. 

 

Wyniki głosowania: 44 głosów ZA, 0 PRZECIW, 4 WSTRZYMUJĄCE SIĘ

 

 

 

 

Redakcja: Krzysztof Kacprzak, Halina Kierska-Furmańczyk, Ewa Maciejewska, Rafał Maciejewski (admin) i Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

kontakt:   administrator(at)sedziowielodzcy.pl    (w miejsce (at) należy wpisać @)