uchwała

Dodano 2.12.2019

 

Uchwała

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej

z dnia 2 grudnia 2019 r.

 

 

Reprezentując sędziów Apelacji Łódzkiej

domagamy się:

  1. natychmiastowego przywrócenia do orzekania sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie - Pawła Juszczyszyna;
  2. zaprzestania wszelkich działań dyscyplinarnych wobec sędziów za wydane orzeczenia, wypowiedzi w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz działalność edukacyjną;
  3. wykonania wyroków WSA w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 r. i NSA z dnia 28 czerwca 2019 r.  poprzez niezwłoczne ujawnienie list poparcia udzielonego przez sędziów dla sędziowskich członków KRS;
  4. respektowania orzeczeń sądów polskich i Unii Europejskiej, w szczególności wyroku TSUE z dnia 19 listopada 2019 r. oraz rozstrzygnięcia jakie wyda Sąd Najwyższy w wykonaniu wytycznych z tego wyroku.

Mając na uwadze postulat 4. odraczamy opiniowanie kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w Apelacji Łódzkiej do czasu zakończenia weryfikacji niezależności od władzy politycznej organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa oraz zwracamy się do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi o nieprzesyłanie Radzie kandydatur na te stanowiska do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w tej sprawie.

Apelujemy do wszystkich sędziów Apelacji Łódzkiej o powstrzymanie się do tego czasu od udziału w procedurze konkursowej oraz o nieprzyjmowanie nominacji, które mogą być obciążone wadą prawną.

 

Wyniki głosowania:

ZA - 61

PRZECIW - 4

WSTRZYMUJĄCE SIĘ – 2

 

 

 

 

 

 

Redakcja: Krzysztof Kacprzak, Halina Kierska-Furmańczyk, Ewa Maciejewska, Rafał Maciejewski (admin) i Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

kontakt:   administrator(at)sedziowielodzcy.pl    (w miejsce (at) należy wpisać @)