Nowości – 27 października 2019 r.

Dodano 27.10.2019

 

W tym tygodniu w Katowicach odbyła się druga rozprawa dyscyplinarna sędziego Żurka. Obrońcy złożyli wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów składu sądu dyscyplinarnego wyznaczonego do rozpoznania sprawy. Jak argumentował mecenas Mikołaj Pietrzak, wniosek nie był podyktowany wątpliwościami co do osobistej, wewnętrznej niezawisłości członków składu, ale sytuacją normatywną, w której znalazł się sąd i uczestnicy postępowania, która nie pozwala przyjąć obiektywizmu sądu w wymiarze zewnętrznym. Sędziów dyscyplinarnych powołuje bowiem arbitralnie Minister Sprawiedliwości po zaciągnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, która nie jest jawna. Minister nie ma zaś obowiązku kierowania się jakimikolwiek, choćby ocennymi, kryteriami jak na przykład szczególny dorobek sędziowski czy szczególne uznanie w środowisku. Choć zatem wniosek dotyczył konkretnych sędziów tożsame zarzuty dotyczą wszystkich aktualnie powołanych sędziów dyscyplinarnych. Nadto, co ważne dla naszych łódzkich dyscyplinarek, ta sama sytuacja dotyczy nie tylko sprawy sędziego Żurka, ale każdej sprawy, która w tej procedurze będzie sądzona. Czekamy zatem na rozstrzygnięcie Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, które być może będzie wydane już po wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r. Oczywiście wszystko na bieżąco będziemy relacjonować.

 

Dzisiaj zaś u nas na stronie: zaproszenie na spotkanie sędziów w stanie spoczynku, podsumowanie frekwencji wyborczej, 2 teksty (na stronie głównej i blogu) o skutkach nieszanowania sędziów i ich wyroków oraz podsumowanie efektywności 4 lat reformy.

 

Zapraszamy do lektury!

 

 

 

 

 

Redakcja: Krzysztof Kacprzak, Halina Kierska-Furmańczyk, Ewa Maciejewska, Rafał Maciejewski (admin) i Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

kontakt:   administrator(at)sedziowielodzcy.pl    (w miejsce (at) należy wpisać @)