Nowości - 29 września 2019 r.

Dodano 29.9.2019

 

We wtorek, 24 września, ogłoszona została opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie połączonych pytań prejudycjalnych sądów okręgowych w Łodzi i w Warszawie w sprawie zgodności z prawem Unii nowych postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów. Niestety, zdaniem Rzecznika, pytania te powinny być potraktowane jako niedopuszczalne, mają bowiem charakter zbyt hipoteczny. Podkreślenia wymaga jednak uznanie przez Rzecznika zagadnienia niezależności sądów jako materii objętej jurysdykcją Trybunału Sprawiedliwości. Otwiera to drogę skardze KE dotyczącej tego samego zagadnienia.

 

Na stronie głównej publikujemy komunikat TSUE streszczający opinię Rzecznika, a także stanowisko wobec tej opinii SSP "Iustitia" oraz jej odbiór z perspektywy sędziego, który mimo wszystko czuje się zagrożony nowym postępowaniem dyscyplinarnym. Przedstawiamy też sytuację innego sędziego, który wręcz odwrotnie, wobec ustawienia się po "odpowiedniej" stronie, może się czuć bezkarny.

 

Zaś na "Blog-polecamy!" kolejna smutna refleksja na temat skutków nieodpowiedzialnej, błyskawicznej wymiany kadr.

 

Zapraszamy do lektury!

 

Kolejne wydanie, z uwagi na szkolenie w Smardzewicach, ukaże się dopiero za dwa tygodnie.

 

Przypominamy sędziom okręgowym, że w środę 2 października 2019 r. godz. 14.15, kolejne podejście do wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów naszego okręgu. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

 

 

 

 

 

Redakcja: Krzysztof Kacprzak, Halina Kierska-Furmańczyk, Ewa Maciejewska, Rafał Maciejewski (admin) i Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

kontakt:   administrator(at)sedziowielodzcy.pl    (w miejsce (at) należy wpisać @)