Nowości - 30 czerwca 2019 r.

Dodano 30.6.2019

 

Miniony tydzień obfitował w dobre dla polskiej praworządności rozstrzygnięcia.

  • W poniedziałek 24 czerwca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok stwierdzający, że przepisy obniżające wiek przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem Unii.
  • W czwartek 27 czerwca 2019 r. rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości wydał opinię rekomendująca Trybunałowi uznanie, że sposób powoływania członków KRS ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych, zaś Izba Dyscyplinarna nie jest niezależnym sądem w rozumieniu prawa Unii.
  • W piątek 28 czerwca 2019 r. Kancelaria Sejmu przegrała przed Naczelnym Sądem Administracyjnym sprawę dotyczącą jawności list poparcia pod nazwiskami kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.

 

Na naszej stronie przytaczamy w całości komunikat prasowy TSUE informujący o treści opinii rzecznika generalnego z dnia 27 czerwca 2019 r. Opinia ta, o ile zostanie uwzględniona przez Trybunał,  może potencjalnie skutkować podważeniem statusu, zarówno KRS w obecnym składzie, jak i obu nowych izb Sądu Najwyższego, a także wszystkich wniosków tego organu o powołanie sędziów, łącznie już ponad 550 osób.

 

Zgromadzenia sędziowskie w całej Polsce nadal zatem odraczają opiniowanie kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie do czasu wydania ostatecznego rozstrzygnięcia co do prawidłowości i zgodności z prawem Unii ich powoływania w obecnej procedurze. Mapa Polski przygotowana przez Iustitię, na której kolorem zielonym, od 22 listopada 2018 r. apelacja po apelacji i okręg po okręgu, zamalowywano okręgi i apelacje „nieopiniujące”, 28 czerwca 2019 r. po uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej została zamalowana do końca! Wiele zgromadzeń podejmuje uchwały już po raz kolejny,  w toku bowiem są kolejne konkursy.

 

W 2017 i 2018 roku gorącym okresem dla polskich sądów były wakacje. W 2019 roku zapowiada się, że to będzie jesień, kiedy poznamy ostateczny werdykt Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiocie zdolności KRS w obecnym składzie do wybierania sędziów, którzy w rozumieniu przepisów europejskich będą realizować prawo obywateli Unii do skutecznej ochrony sądowej (art. 19 ust 1 TUE).

 

Tymczasem w okręgu łódzkim czynnie włączamy się w projekt edukacyjny fundacji Łódzka Arka Demokracji.  Na stronie przedstawiamy relacje z już odbytego pierwszego spotkania „Twój oSĄD – przy kawie o sprawie”, które odbyło się w czwartek 27 czerwca w pubie przy ulicy Piotrkowskiej 102 i zapraszamy na kolejne spotkania plenerowe w łódzkich parkach - „Twój oSĄD – na trawie o sprawie” - we wszystkie lipcowe i sierpniowe niedziele, w tym po jednym spotkaniu w Zgierzu, Aleksandrowie i Pabianicach.

 

Zaś na „Blog-polecamy!” refleksja na temat nowej twitterowej aktywności rzeczników dyscyplinarnych, dywagacje o nowych wzorcach występujących w dzisiejszej legislacji, dzięki którym przysłowiowy Stefan może wyłączyć wobec siebie działanie wielu norm prawnych oraz najnowszy wierszyk Myśli ulotnych na temat ostatniej aktywności internetowej  pewnego członka Krajowej Rady Sądownictwa.

 

Zapraszamy do lektury!

 

 

 

 

Redakcja: Krzysztof Kacprzak, Halina Kierska-Furmańczyk, Ewa Maciejewska, Rafał Maciejewski (admin) i Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

kontakt:   administrator(at)sedziowielodzcy.pl    (w miejsce (at) należy wpisać @)