Komunikat ze strony SSP „Iustitia” o kolejnych postępowaniach dyscyplinarnych

Dodano 10.11.2019

 

8 listopada 2019r. Rzecznik Dyscyplinarny Piotr Schab opublikował komunikat, zgodnie z którym jego zastępca P. Radzik postawił zarzuty dyscyplinarne wobec Krystiana M., sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach, Moniki C., sędziego Sądu Rejonowego w Opolu, Katarzyny K., sędziego Sądu Rejonowego w Oleśnie, Moniki F., sędziego Sądu Rejonowego Poznań Nowe – Miasto i Wilda w Poznaniu, Bartłomieja S., sędziego Sądu Rejonowego w Sulęcinie.

Przewinienie w/w osób miało polegać wg rzecznika na "świadomym ignorowaniu przez kilku sędziów ustawowego obowiązku stawiennictwa na wezwanie i złożenia zeznań w charakterze świadków i innych deliktów dyscyplinarnych". 

Jeśli chodzi o Prezesa „Iustitii” rzecznik podniósł, iż dodatkowo uchybił godności urzędu sędziego publikując oświadczenie na temat toczącego się postępowania i oświadczył, że nie wykona ustawowego obowiązku stawiennictwa na wezwanie w charakterze świadka w tym postępowaniu (czynnościach wyjaśniających), a następnie wezwał wszystkie osoby wezwane w tym charakterze przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępców do nierespektowania porządku prawnego poprzez ignorowanie wynikającego z ustawy obowiązku stawiennictwa na wezwanie i złożenia zeznań, przez co rażąco naruszył wynikający z art. 82 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim.

Pozostałym sędziom również postanowiono zarzuty nie tylko w związku z samym niestawiennictwem na wezwanie ale również w związku z opublikowaniem przez nich oświadczeń o przyczynach niestawiennictwa.

 

 

 

 

Redakcja: Krzysztof Kacprzak, Halina Kierska-Furmańczyk, Ewa Maciejewska, Rafał Maciejewski (admin) i Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

kontakt:   administrator(at)sedziowielodzcy.pl    (w miejsce (at) należy wpisać @)