Szanowni Koledzy i Koleżanki kandydujący na wolne stanowiska sędziowskie w Apelacji Łódzkiej

Dodano 2.12.2019

 

Widzę wśród Was sędziów z różnym stażem, ale też nie widzę wśród Was wielu sędziów którzy od bardzo długiego czasu są na tzw. delegacji, którzy mimo swojej niepewnej sytuacji służbowej i narażenie się na odwołanie z delegacji w każdej chwili, nie stanęli do tego konkursu. Czy zadaliście sobie pytanie dlaczego? Mnie wydaje się to oczywiste – w imię zasad! A te zasady są wprost zapisane w rocie ślubowania którą każdy z nas składał: „ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie”  Ta rota do czegoś zobowiązuje!

Przykładem z ostatnich dni jest sprawa sędziego Pawła Juszczyszyna który po odwołaniu z delegacji zwrócił się do nas wszystkich z apelem o to, aby dobro obywateli przedłożyć ponad własną karierę. Ja ten apel w całości popieram.

Nie odmawiam wam przymiotów niezbędnych do dalszego awansu, jednak proszę o rozwagę i zadanie sobie pytanie, czy to jest ten czas i to miejsce? Czy przypadkiem nie warto poczekać!

Wszyscy wiemy że w dniu 19.11.2019r zapadło ważne z naszego punktu widzenia orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Jedni z nas są nim usatysfakcjonowani inni zawiedzeni, ale nie to jest w tej chwili najważniejsze. Trybunał przypomniał nam wszystkim między innymi i to,

-że wymóg niezawisłości ma dwa aspekty. Pierwszy aspekt, o charakterze zewnętrznym, wymaga, aby dany organ wypełniał swoje zadania w pełni autonomicznie, bez podległości w ramach hierarchii służbowej, bez podporządkowania komukolwiek, w sposób wolny od nakazów czy wytycznych z jakiegokolwiek źródła, pozostając w ten sposób pod ochroną przed ingerencją i naciskami z zewnątrz, które mogą zagrozić niezależności osądu jego członków i wpływać na ich rozstrzygnięcia. Drugi aspekt, o charakterze wewnętrznym, łączy się z kolei z pojęciem bezstronności i dotyczy jednakowego dystansu do stron sporu. Aspekt ten wymaga przestrzegania obiektywizmu oraz braku wszelkiego interesu w rozstrzygnięciu sporu poza ścisłym stosowaniem przepisu prawa. Powyższe gwarancje niezawisłości i bezstronności wymagają istnienia zasad, w szczególności co do składu organu, powoływania jego członków, okresu trwania ich kadencji oraz powodów ich wyłączania lub odwołania, pozwalających wykluczyć, wszelką uzasadnioną wątpliwość co do niezależności tego organu od czynników zewnętrznych oraz neutralności.  Ponadto, ważne jest by sędziowie byli chronieni przed ingerencją lub naciskami z zewnątrz, które mogłyby zagrozić ich niezależności. Zasady państwa prawnego powinny pozwalać w szczególności na wykluczenie nie tylko wszelkiego bezpośredniego wpływu w postaci zaleceń, ale również bardziej pośrednich form oddziaływania, które mogą zaważyć na decyzjach danych sędziów czy sąd można uznać za „niezawisły”  należy zwrócić uwagę między innymi na sposób powoływania jego członków i długość ich kadencji, na istnienie gwarancji chroniących ich przed naciskami z zewnątrz oraz na to, czy dany organ przejawia oznaki niezależności

Stopień niezależności KRS od władzy ustawodawczej i wykonawczej przy wykonywaniu zadań powierzonych jej przez ustawodawstwo krajowe jako organowi, któremu na mocy art.186 Konstytucji powierzono misję stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, może mieć bowiem znaczenie przy dokonywaniu oceny, czy wyłonieni przez nią sędziowie będą w stanie spełnić wymogi niezawisłości i bezstronności wynikające z art. 47 karty praw podstawowych.

Te wszystkie okoliczności musi wziąć pod uwagę Sąd Najwyższy, który w najbliższych dniach będzie wydawał swoje orzeczenie. Oczywiście nie przesądzając o jego treści, wydaje się jednak, że do czasu odpowiedzi na pytania i wskazówki przedstawione przez Trybunał naszą reakcją winno być nieuczestniczenie w konkursach, co do których istnieją tak duże wątpliwości.

Obawiacie się chaosu który powstanie po Waszej ewentualnej rezygnacji?

Moim zdaniem za ten chaos w całości odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. To działania ministra Zbigniewa Ziobry jego zastępców doprowadziły nas wszystkich do miejsc, a w którym znaleźliśmy się obecnie.

Dlatego też zwracam się z tym apelem. Nie pogłębiajcie chaosu! Zrezygnujcie!

Przyjdzie jeszcze czas na to, aby zrealizować swoje plany zawodowe, aby awansować, ale teraz to nie jest ten czas.  Zróbcie to w imię zasad!

 

 SSO Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

 

 

 

 

 

Redakcja: Krzysztof Kacprzak, Halina Kierska-Furmańczyk, Ewa Maciejewska, Rafał Maciejewski (admin) i Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

kontakt:   administrator(at)sedziowielodzcy.pl    (w miejsce (at) należy wpisać @)