Robimy to dla wszystkich – solidarni z sędzią Pawłem Juszczyszynem

Dodano 29.11.2019

 

Koleżanki i koledzy sędziowie,

a także adwokaci, radcy prawni, prokuratorzy, notariusze, obywatele!

 

Dzisiaj sędzia Paweł Juszczyszyn – sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie został w trybie natychmiastowym odsunięty od orzekania, a rzecznik dyscyplinarny  postawił mu zarzut przekroczenia uprawnień tylko za to, że zwrócił się do Kancelarii Sejmu o przesłanie list poparcia dla sędziowskich członków KRS, aby zgodnie z wytycznymi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zbadać czy aktualnie funkcjonująca Krajowa Rada jest wystarczająca niezależna od władzy wykonawczej. Wiedza ta była niezbędna w rozpoznawanej sprawie do ustalenia prawidłowego obsadzenia sądu, który wydał zaskarżony wyrok. Tym samym, zdaniem Ministra Sprawiedliwości i powołanego przez niego Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Michała Lasoty, przyznał sobie w sposób nieuprawniony kompetencję do oceny prawidłowości, w tym legalności, wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, a także legalności, wykonywania przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej prerogatywy powoływania sędziów, działając na szkodę interesu publicznego wyrażającego się w prawidłowym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Listy poparcia udzielonego przez sędziów sędziowskim członkom Krajowej Rady Sądownictwa w związku z ostatecznym orzeczeniem NSA powinny być jawne dla każdego obywatela już od ponad 5 miesięcy. Nie ma też żadnego uzasadnienia, aby pozostawały utajnione dla sądów w ramach prowadzonych postępowań sądowych, zwłaszcza po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które wprost nakazało badanie tej kwestii sądowi krajowemu.

To zatem nie sędzia Paweł Juszczyszyn, ale Rzecznik Dyscyplinarny i Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie przekroczyli swoje uprawnienia. Wszczynają bowiem postępowanie dyscyplinarne oraz stosują instytucję natychmiastowego zawieszenia w czynnościach służbowych wobec sędziego, który po prostu wykonuje swoją pracę w zgodzie ze złożonym przyrzeczeniem, w interesie stron postępowania oraz realizując wytyczne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Dlatego, w niedzielę 1 grudnia 2019 r. o godzinie 16.00, musimy wszyscy razem solidarnie zaprotestować: w Warszawie przed Ministerstwem Sprawiedliwości lub przed sądem w swoim mieście.

Jako sędziowie musimy zaprotestować z togą przewieszoną przez ramię, bo tym razem protestujemy nie tylko jako obywatele, ale przede wszystkim jako sędziowie. Wszyscy, tak jak sędzia Paweł Juszczyszyn, nie możemy się dać zastraszyć i przestraszyć politykom, którzy chcą wpływać na naszą niezależność i niezawisłość.

Bez względu na to, czy jesteśmy sędziami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, administracyjnymi, wojskowymi czy sędziami Sądu Najwyższego, wszyscy dzisiaj musimy okazać solidarność sędziemu Sądu Rejonowego w Olsztynie - Pawłowi Juszczyszynowi.  

Bądźmy razem! Bądźmy solidarni!

 

 

Redakcja

 

 

 

 

Redakcja: Krzysztof Kacprzak, Halina Kierska-Furmańczyk, Ewa Maciejewska, Rafał Maciejewski (admin) i Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

kontakt:   administrator(at)sedziowielodzcy.pl    (w miejsce (at) należy wpisać @)