Nowości 15 marca 2020 r.

Dodano 15.3.2020

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym w sądach okręgu łódzkiego, podobnie jak w sądach w całej Polsce, odwołane zostały rozprawy i posiedzenia z udziałem stron wyznaczone na terminy od 13 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. z wyjątkiem spraw pilnych, wprowadzono ograniczenie dostępu do budynków sądów osobom niezatrudnionym oraz zaprzestano bezpośredniej obsługi interesantów na rzecz obsługi zdalnej za wyjątkiem przyjmowania korespondencji i zakupu e-znaków.

Te drastyczne rozwiązania są zasadne i przyjmujemy je z całkowitym zrozumieniem. W czasie bez rozpraw w miarę możliwości podejmowane będą czynności na posiedzeniach niejawnych bez udziału stron.

W tym trudnym czasie na naszej stronie:

  • polemika z neosędzią SN Konradem Wytrykowskim co do statusu Izby Dyscyplinarnej;
  • podsumowanie, po kolejnych rezygnacjach, stanu konkursów na wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
  • planowane zmiany w funkcjonowaniu strony.

 

Zapraszamy do lektury!

 

 

 

 

 

Redakcja: Krzysztof Kacprzak, Halina Kierska-Furmańczyk, Ewa Maciejewska, Rafał Maciejewski (admin) i Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

kontakt:   administrator(at)sedziowielodzcy.pl    (w miejsce (at) należy wpisać @)