Nowości - 24 marca 2019 r.

Dodano 24.3.2019

 

W tym tygodniu najwięcej emocji wywołało Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu, które odbyło się w środę 20 marca 2019 r. W porządku obrad było opiniowanie kandydatów na wolne stanowiska w sądach rejonowych, jednak Zgromadzenie zdecydowało o odroczeniu opiniowania do czasu wyroku TSUE, który spodziewany jest w czerwcu. Na 23 maja 2019 r. zapowiedziana została bowiem opinia rzecznika generalnego, która zwykle o kilka tygodni poprzedza wyrok Trybunału. W sprawie woli odroczenia opiniowania do tego czasu przedstawiciele sędziów naszego okręgu byli niemal jednomyślni. Emocje wywołał prezes, który najpierw odmówił poddania pod głosowanie wniosku formalnego o odroczenie opiniowania, a potem, gdy po prezentacjach kandydatów w końcu go przedstawił, zignorował wynik głosowania i pomimo odroczenia zarządził opiniowanie kandydatur, które zoopiniował jedynie jeden wierny prezesowi przedstawiciel. Na stronie głównej, już w środę, opublikowaliśmy uchwałę wraz z wynikami głosowania oraz relację na gorąco z okoliczności jej podjęcia. Dzisiaj dodajemy dalsze szczegóły, sprostowania i komentarze.

W zakładce "Nasz Okręg" można się zapoznać z protokołem ze zgromadzenia oraz z wynikami wszystkich głosowań. Prostujemy błędną informację ze środy, że wiceprezes Marek Kruszewski nie jest uprawniony do głosowania. Takich uprawnień nie ma jedynie prezes Michał Błoński! Dwójka sędziów, która pozostała na sali obrad po odroczeniu głosowania nie miała woli głosowania, tylko obserwowania dalszego rozwoju wypadków. Do tego nasza uchwała okazała się być w skali kraju dwudziesta pierwsza, a nie dwudziesta. Pominęliśmy powiem okręg jeleniogórski, w którym tożsama uchwała podjęta została 25 stycznia 2019 r. W Galerii publikujemy poprawioną wersję listy, którą w miarę napływu informacji o kolejnych uchwałach będziemy na bieżąco aktualizować.

Na stronie głównej polecamy też kolejne relacje, analizy i refleksje na temat tego co właściwie wydarzyło się na środowym zgromadzeniu.

Zajmujemy się też tematem kontrowersyjnej kary upomnienia nałożonej przez Izbę Dyscyplinarną SN na Alinę Czubieniak sędziego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim za zastosowanie w wydanym orzeczeniu standardów europejskich i konstytucyjnych do krajowej procedury karnej. Niestety, kolejny smutny dowód na trafność obaw co do wykorzystywania procedury dyscyplinarnej do politycznej kontroli wyroków.

Podajemy też informację o kolejnej manifestacji pracowników. Cały czas ich postulaty gorąco popieramy i wszystkich namawiamy do przyłączenia się 26 marca (wtorek), godz. 16:00, Plac Dąbrowskiego.

Natomiast na "Blog-polecamy!" komentarze na temat przygotowywanych w ministerstwie  zmian struktury sądownictwa oraz list sędziego wypowiadającego się publicznie do Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

Zapraszamy do lektury!

 

 

 

 

 

Redakcja: Krzysztof Kacprzak, Halina Kierska-Furmańczyk, Ewa Maciejewska, Rafał Maciejewski (admin) i Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

kontakt:   administrator(at)sedziowielodzcy.pl    (w miejsce (at) należy wpisać @)