Dlaczego piszemy?

Środowisko sędziowskie musi mieć swój głos. Nie chodzi o głos indywidualny, ale środowiskowy. Zbyt długo byliśmy środowiskiem publicznie niemym. Uważaliśmy, że nasz kontakt się ze światem pozasądowym odbywać się może tylko przez ogłaszane orzeczenia.  To indywidualistyczne podejście zawiodło. Mieliśmy wewnętrzne poczucie służby. Jednak na zewnątrz sprawialiśmy wrażenie, że samych siebie uważamy za stojących ponad obywatelem. Czas to zmienić. Sędziowie muszą działać w ramach demokratycznego państwa prawnego, wspierać demokrację przez wskazywanie zagrożeń. Trzeba pokazywać na czym polega nowoczesny wymiar sprawiedliwości.  

Zamierzamy mówić wprost. Nazywać rzeczy po imieniu. Nie będziemy kluczyć. Chcemy budować autorytet środowiska sędziowskiego. Autorytet można budować tylko na prawdzie. Nie będziemy uciekać od wielkich słów, ale postaramy się przystępnie wyjaśniać działania systemowych narzędzi.

Nie będziemy konkurencją dla stowarzyszeń sędziowskich. Nasze spojrzenie będzie lokalne. Przez pryzmat łódzkich wydarzeń, działań i problemów pokażemy stan polskiego wymiaru sprawiedliwości. Chcemy mówić językiem wspólnoty łódzkich sędziów. Zamierzamy wspólnotę tę wzmacniać. Zapraszamy do współpracy wszystkich sędziów, asesorów, referendarzy i asystentów, którzy niezależność sądów i niezawisłość sędziów widzą w aspekcie gwarancji praw i wolności obywatelskich. Nie będziemy głosem sądu czy sądów, ale głosem szeroko rozumianego łódzkiego środowiska sędziowskiego wszystkich szczebli sądów powszechnych.

Historia działań samorządu sędziowskiego okręgu łódzkiego
wrzesień 2017 – grudzień 2018

•    7 września 2017 r. – zebranie sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi zwołane (po raz pierwszy) na wniosek sędziów celem oceny prezesa;
•    15 stycznia 2018 r. – zebranie, na którym łódzcy sędziowie zabrali głos w sprawie wprowadzonych zmian w wymiarze sprawiedliwości, w tym wezwali do niekandydowania do nowej KRS;
•    15 – 26 stycznia 2018 r. – burzliwe dni po odwołaniu prezesa SSO Krzysztofa Kacprzaka;
•    1 lutego – 9 marca 2018 r. okres sprawowania funkcji prezesa SO w Łodzi przez SSA Dariusza Limierę;
•    16 marca 2018 r. – Zgromadzenie, które na nowe, trudne czasy uzupełniło skład kolegium i odniosło się do wyboru nowych sędziów do KRS przez Sejm;
•    19 – 29 marca 2018 r. – powołanie i przedstawienie aktualnego prezesa SO w Łodzi SSO Michała Błońskiego oraz apel do sędziego Łukasza Piebiaka;
•    21 kwietnia 2018 r. – powstanie strony informacyjnej sędziów okręgu łódzkiego sedziowielodzcy.pl
•    23 maja 2018 r. - rezygnacja 7 członków kolegium Sądu Okręgowego;
•    18-28 maja 2018 r. -  wybory w 11 sądach okręgu nowego składu kolegium Sądu Okręgowego;
•    11 czerwca 2018 r. - wybór kandydatów na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz uchwała w sprawie sytuacji w wymiarze sprawiedliwości, w szczególności co do Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa, zmienionych przepisach o kolegiach, sytuacji w  Sądzie Okręgowym w  Krakowie, powoływaniu sędziów bez ich zgody do sądów dyscyplinarnych, a także konieczności konsolidacji i zdecydowanego oporu całego środowiska sędziowskiego przeciwko wszelkim działaniom mającym na celu podporzadkowanie sądów władzy politycznej;
•    26 czerwca 2018 r. z inicjatywy sędziów okręgu łódzkiego, na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej, przyjęło uchwałę krytycznie oceniająca aktualną sytuację wymiaru sprawiedliwości. Uchwała powtórzyła z niewielkimi modyfikacjami główne tezy uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi  z dnia 11 czerwca 2018 roku;
•    10 września 2018 r. uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi  wyrażająca sprzeciw co do wykorzystywania sędziowskich postępowań dyscyplinarnych do tłumienia zasadnej krytyki oraz wywoływania „efektu mrożącego”, solidarność z sędzią Waldemarem Żurkiem, dezaprobatę co do sposobu wyboru przez KRS sędziów do Sądu Najwyższego i apel do Prezydenta RP o powstrzymanie się z powoływaniem nowych sędziów do czasu wyjaśnienia wszystkich istniejących wątpliwości prawnych co do konstytucyjności i legalności działania obecnej Krajowej Rady Sądownictwa a także przeprowadzanych zmian w Sądzie Najwyższym;
•    5-7 października 2018 r. - Smardzewice – pierwsze oddolnie zorganizowane szkolenie sędziów łódzkich  z udziałem gości: SSN Stanisława Zabłockiego, prof. Marcina Matczaka, dr Adama Bodnara, SSO Beaty Morawiec, SSO Krystiana Markiewicza i SSO Waldemara Żurka;
•    11-12 października 2018 r. - czarny czwartek i czarny piątek dla sądów łódzkich - KRS skrajnie niemerytorycznie opiniuje 12 kandydatów na 7 wolnych stanowisk w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi i 51 kandydatów na 18 wolnych stanowisk sędziowskich w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
•    22 października 2018 r. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej wyraża najwyższe oburzenie przebiegiem procedury opiniowania przez KRS kandydatów na sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych apelacji łódzkiej oraz protestuje przeciwko wszelkim przejawom zastraszania sędziów ze względu na wydawane orzeczenia sądowe i podejmowaną w przestrzeni publicznej aktywność na rzecz obrony niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej;
•    8 listopada 2018 r. – 104 łódzkich sędziów składa Polsce na 100-lecie odzyskania niepodległości życzenia oparte na preambule konstytucji wykonując wspólne zdjęcie przed sądem w koszulach konsTYtucJA; 
•    październik – listopad 2018 r. – referenda oceniające KRS w 10 sądach okręgu;
•    3 grudnia 2018 r. - odroczenie opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej do czasu rozstrzygnięcia pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy oraz Naczelny Sąd Administracyjny do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, poparcie dla działań Sędziego Zabłockiego, poparcie postulatów płacowych pracowników wymiaru sprawiedliwości, apel do prezydenta i KRS o wstrzymanie procedur nominacyjnych, apel do TK o wyznaczanie składów w kolejności alfabetycznej oraz protest przeciwko wypowiedziom polityków kwestionujących bezstronność sędziów w sprawach z  udziałem polityków.

 

autor opracowania:
SSO Ewa Maciejewska

Redakcja: Krzysztof Kacprzak, Halina Kierska-Furmańczyk, Ewa Maciejewska, Rafał Maciejewski (admin) i Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

kontakt:   administrator(at)sedziowielodzcy.pl    (w miejsce (at) należy wpisać @)