Informujemy, że „ustawa kagańcowa” nie zmienia naszych poglądów.

Nadal kwestionujemy legalność sędziów „dublerów” w TK, konstytucyjność neo-KRS oraz bezstronność i niezawisłość powołanych z jej udziałem sędziów SN

Grzegorz Gała, Krzysztof Kacprzak, Tomasz Krawczyk, Ewa Maciejewska, Rafał Maciejewski, Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

Publikacje, głosy, opinie

Co wynika z ujawnionych list poparcia kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa? Subiektywna ocena formalna wykazów sędziów i struktury poparcia kandydatów - cz. 1

16.02.2020

  W dniu 14 lutego 2020 roku Kancelaria Sejmu opublikowała wykazy sędziów /listy poparcia/, którzy udzielili w 2018 roku poparcia kandydatom na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Według oświadczenia Kancelarii powyższe wynika z wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2020 r. sygn. akt II SA/Wa 1927/19...

Więcej

Co wynika z ujawnionych list poparcia kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa? Subiektywna ocena formalna wykazów sędziów i struktury poparcia kandydatów - cz. 2

16.02.2020

  Lista poparcia sędziego Kondka Kandydat miał 29 głosów poparcia, pełnomocnikiem był Marcin Romanowski. Lista składa się z czterech kart, przy czym dwie pierwsze oraz czwarta sporządzone na standardowym formularzu jak pozostałe poddane niniejszej analizie. Mają ponadto zachowaną kolejność, przy czym pierwsza zawiera standardowe pozycje 1 do 15,...

Więcej
3 / 46

Redakcja: Krzysztof Kacprzak, Halina Kierska-Furmańczyk, Ewa Maciejewska, Rafał Maciejewski (admin) i Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

kontakt:   administrator(at)sedziowielodzcy.pl    (w miejsce (at) należy wpisać @)