Publikacje, głosy, opinie

Czy Zgromadzenie Ogólne Przedstawicieli Sędziów okręgu łódzkiego jest jeszcze organem kolegialnym?

24.03.2019

  W dniu 20 marca 2019 r. Zgromadzenie Ogólne Przedstawicieli Sędziów okręgu łódzkiego podjęło z miażdżącą przewagą głosów uchwalę o odroczeniu opiniowania kandydatów na sędziów (32 za uchwałą, 2 przeciw, 4 wstrzymujące). Po podjęciu uchwały niemalże wszyscy członkowie Zgromadzenia opuścili salę (został prezes, wiceprezes, protokolant i dwóch sędz...

Więcej
3 / 23

Redakcja: Krzysztof Kacprzak, Halina Kierska-Furmańczyk, Ewa Maciejewska, Rafał Maciejewski (admin) i Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

kontakt:   administrator(at)sedziowielodzcy.pl    (w miejsce (at) należy wpisać @)